Mixed Cheesecake 4 Flavours
Finding it too hard to choose just one flavour? Then mix it up with our mixed cake options. Choose from up to 4 flavours to create the ultimate party cake. Please note flavours are subject to availability, different flavour slices can be different heights.


Nếu bạn thấy quá khó khi phải chọn chỉ một hương vị? Vậy thì hãy đến với lựa chọn bánh mix của chúng tôi. Bạn có thể chọn tối đa 4 hương vị để tạo ra chiếc bánh tuyệt vời cho bữa tiệc. Xin lưu ý rằng hương vị tùy thuộc vào tình trạng bánh sẵn có tại cửa hàng vào thời điểm bạn đặt và các hương vị khác nhau có thể có độ cao khác nhau.

Flavour 1:

172,250
172,250
184,750
184,750
184,750
222,250
184,750
197,250

Flavour 2:

172,250
172,250
184,750
184,750
184,750
222,250
184,750
197,250

Flavour 3:

172,250
172,250
184,750
184,750
184,750
222,250
184,750
197,250

Flavour 4:

172,250
172,250
184,750
184,750
184,750
222,250
184,750
197,250

Add Extras:

+20,000
+15,000
+10,000
+40,000
 Cheesecake Ngon Cakery is closed. Opens tomorrow at 10:00. Place future orders only
689,000 vnd